ייפוי כוח מתמשך מול בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש

 

יפוי כח מתמשך או אפוטרופסות, מה עדיף ?

לעיתים קרובות נשאלת השאלה מה עדיף, בקשה למינוי אפוטרופוס לאדםאו עריכת יפוי כח מתמשך. מדובר על שני תהליכים שבדרך כלל קורים בזמנים שונים בחייו של אדם. יפוי כח מתמשך הוראה של אדם, בהיותו בראשו, מי הוא רוצה שינהל את עניניו בעתיד וכיצד יש לטפל בעניניו כאשר האדם בעצמו מגדיר מהו אותו ארוע שמאותו רגע הוא זקוק לטיפול. לעומת זאת, שבקשה לאפוטרופסות מוגשת לבית משפט לאחר שאדם איבד את עצמאותו ויש .לדאוג לצרכיו ( בצומחים משפטיים הוא "חסוי")

 

מי עורך יפוי כוח מתמשך לעומת בקשה לאפוטרופסות?

יפוי כח מתמשך הינו מסמך הנחיות כאשר אדם מצוי בראשו, עצמאי, נותן הנחיות מי וכיצד יטפל בו ובענייניו הגופניים הרכושיים והאישיים כאשר יחדל להיות עצמאי. בקשה לאפוטרופסות נעשית על ידי אחרים כאשר אדם כבר אינו מסוגל לתפקד ודאוג לענייניו.

 

מי מגיש ייפוי כח מתמשך לעומת בקשה לאפוטרופסות?

יפוי כח מתמשך הינו מסמך חתום על ידי עורכן, הממנה אדם אחר, שגם הוא חתום על המסמך לטפל בו לפי הנחיות שהוא רושם במסמך. הממנה ומיופה הכח חותמים שניהם על המסמך שהם הבינו את תוכנו ומסכימים לו.

 

למי מוגשת הבקשה ייפוי כוח מתמשך לעומת בקשה לאפוטרופסות?

בקשה ליפוי כח מתמשך מופקדת האפוטרופוס הכללי , ונכנסת לתוקף כאשר מיופה הכח מודיע שקרה אותו אירוע שבעקבותיו ביקש הממנה שהוא ידאג לענייניו. בקשה לאפוטרופסות מוגשת לבית משפט והוא זה שקובע מי יהיה אפוטרופוס ( לגוף ו/או לרכוש של החסוי שלגביו הוגשה הבקשה.

 

למה צריך עורך דין?

בקשה לאפוטרופסות יכולה להיות מוגשת ע"י מי שמבקש למנות לחסוי אפוטרופוס ואין הכרח בסיוע עורך דין (אם כי מומלץ) . יפוי כח מתמשך, בשל מורכבותו, נערך רק בידי עורך דין ייפוי כוח מתמשך שהוסמך לעניין בהסמכה מיוחדת של לשכת עורכי הדין שתפקידו לוודא שהצדדים הבינו על מה הם חותמים . עורך הדין נותן הצהרות אישית שמלא את תפקידו בעריכת יפוי הכח.

פסיקת בית משפט לעניין מעמדו של יפוי כח מתמשך לעומת בקשה לאפוטרופסות

בתיק רמ"ש (מרכז)21463-01-19 ע.א ואח' נ י.אבית המשפט המחוזי מרכז – לוד נקבע כי אפוטרופסות ויפוי כח מתמשך אינם יכולים להתקיים אחד ליד השני. מרגע שהפקיד אדם יפוי כח מתמשך, יפוי כח זה גובר על בקשה למינוי אפוטרופוס.

 

סיפור המעשה

מדובר בהליך שהחל בבקשה שלבנים להתמנות לאפוטרופוסים לרכוש ולגוף של אביהם, בקשה שהתקבלה במעמד צד אחד בבית משפט שלום בפתח תקוה.

 

הודעת האפוטרופוס

כתגובה לבקשה הגיש האפוטרופוס הכללי הודעה כי האב חתם על ייפוי כח מתמשך חצי שנה לפני הבקשה שהוגשה לבית משפט למינוי אפוטרופוס ובו הוא ממנה שניים מבניו להיות מיופיי כח שלו.

 

בקשה לביטול מינו אפוטרופסות

בהמשך הגיש האב בעצמו באמצעות בא כוחו הודעה כי הוא מבקש לבטל את המינוי של בניו כאפוטרופוסים הואיל והוא צלול ואין צורך במינוי. בית משפט לענייני משפחה דחה את הבקשה של האב.

 

ערעור על בקשה למינוי אפוטרופוס ופסק דין

הבנים עירערו על ההחלטה. בהליך שהתקיים בפני כב' השופטת ורדה פלאוט בוטלו כל ההחלטות בעניין מינוי אפוטרופוס תוך שבית המשפט עומד על הנתיב שמתווה סעיף 33א(א)(2) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות , שברגע שאדם הגיש בקשה ליפוי כח מתמשך הנתיב היחיד להפעלת אפוטרופסות לגביו הינו בקשה להפעלת יפויי הכח המתמשך בצירוף חוות דעת רפואית ערוכה כדין לעניין כשרותו לפי הקובע בחוק הכשרות המשפטית . כל בקשה אחרת אינה יכולה להיחשב כחוות דעת ערוכה כדין.

כמו כן עמד כב' ביהמ"ש על כך " אפוטרופסות ויפוי כח מתמשך אינם מוסדות שיכולים להתקיים זה בצד זה . אם הוגשה בקשה למינווי אפוטרופוס והופקד יפוי כח מתמשך – יפוי הכח גובר".

רמ"ש (מרכז)21463-01-19 ע.א ואח' נ י.א - הכותבת לא יצגה בתיק

 

לפרטים נוספים - עורך דין ייפוי כוח מתמשך