עורך דין ירושות וצוואות

עורך דין ירושות וצוואות

עורך דין ירושות וצוואות ברמת גן

דיני ירושות וצוואות נחשב כיום לאחד מענפי המשפט המורכבים ביותר בתחום דיני המשפחה לאור הרצון להתחקות אחר רצונו של המצווה אשר הלך לעולמו למול התנגדויות המוגשות לבית המשפט ע"י היורשים. מדובר בהליכים ארוכים, כאשר הצדדים מעורבים באופן אמוציונאלי בהליכים ואשר דורשים מעורכי הדין המלווים את הצדדים נסיון ומיומנות רבים בהכרת נבכי החוקים והפסיקות.

 

משרד אלקוני מטפל בשורה של תיקי התנגדויות לצוואות בבית דין לעניני משפחה וצבר התמחות מהותית בתחום זה. עו"ד אלקוני מתעדכנת באופן קבוע בחידושים ובפסיקות האחרונים בדיני ירושה. מתוקף התמחותו המשרד נותן גם שרותי עריכת צוואות כאשר עיסוק זה צופה פני עתיד במטרה להביא למימוש רצון המצווה ולהתמודדות עם התנגדויות לצוואה באם תהיינה.

 

מדוע צריך עו"ד מנוסה בעריכת צוואה?

תכנון הורשה היא עניין מורכב. היא מבטאת את רצונו האחרון של אדם ומה יעשה ברכושו. לעיתים צוואות נרשמות באופון רשלני, לא ברור, מסובך ומורכב והיורשים, לרוב בני משפחה, מוצאים עצמם בסכסוכים משפטיים סביב פרשנות הצוואה, שהיו נחסכים אילו הדברים היו נרשמים בבירור.

 

ירושה בהעדר צוואה

חוק הירושה תשכ"ה - 1965 (להלן: "החוק") קובע את הכללים להורשה לאחר פטירתו של המוריש. באין צוואה קובע החוק שיורשיו של מוריש שנפטר הם בן/בת זוגו, ילדי המוריש וצאצאיהם, הורי המוריש וצאצאיהם, סביו של המוריש וצאצאיהם. נהוג לקרוא לקרבת המשפחה של המוריש פרנטלה. הפרנטלה הראשונה הקרובה ביותר למוריש הם בן זוג וילדים, והם היורשים הטבעיים. כאשר למוריש בן/בת זוג וילדים, קובע החוק שמחצית העיזבון יעבור לבן הזוג ומחצית העיזבון תתחלק חצי לבן /בת הזוג וחצי לילדים.

 

בסופו של עניין לפי חוק הירושה, בהעדר צוואה יקבל בן הזוג שלושה רבעים מהעיזבון והילדים יתחלקו ברבע מהעיזבון, לפי מספר הילדים באופן שווה. כאשר אין למוריש בן זוג, יתחלקו ילדיו במלוא העיזבון וכאשר אין לו ילדים, יקבל בן הזוג את מלוא העיזבון. אבל מה קורה כאשר חו"ח היו למוריש ילדים והם לא בחיים, במצב כזה אם לילדים היו צאצאים משלהם אז הן יכנסו בנעלי הוריהם וירשו את המוריש, הירושה תעבור מהמוריש לנכדיו. כאשר אין ילדים ואין נכדים, אזי חלקן יעברו להורי המוריש. אם הורי המוריש לא בחיים אזי אחיו של המוריש יכנסו בנעלי ההורים וירשו את המוריש.

 

למעשה בהעדר צוואה, קיים מנגנון אוטונטי של הורשה ואם היורשים לא בחיים, או אין יורשים בפרנטלה הראשונה אזי יכנסו בנעלי היורשים, היורשים שלהם. למעשה בהעדר צוואה לא תמיד שולט המוריש למי מגיע עיזבונו.

 

אילו סוגי צוואות תקפות?

לכן קבע המחוקק שאדם יכול לעשות צוואה ולהחליט למי הוא יוריש את עיזבונו. החוק מכיר במספר צורות לעריכת צוואה, בכתב יד, בעדים, בפני רשות וצוואה בעל פה.

 

צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד הינה צוואה הכתובה בכתב ידו של המצווה, נושאת תאריך כתב ידו של המצווה וחתומה בכתב ידו.

 

צוואה בעדים

צוואה בעדים היא הצוואה השכיחה ביותר, הינה צוואה שנעשית בכתב, בתאריך מסוים, המצווה יצהיר בכתב שזו צוואתו ועדים יחתמו כי את חתימתו על הצוואה בחתימתם באותו מועד.

 

צוואה בעל פה

צוואה בעל פה הינה צוואה שנעשתה על ידי מי שרואה עצמו על סף מוות, במיטת חוליו או לאחר פציעה וכיוב', ואין לו את הזמןיכול לעשות צוואה אחרת. המקרב כזה דברי המצווה ירשמו ע"י עדים, יחתמו על ידיהם ויופקדו אצל הרשם לעניני ירושה סמוך לקרות הארוע.

 

צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות הינה צוואה בעל פה או בכתב שמוגשת לשופט, רשם של בית משפט, רשם לעניני ירושה, בפני חבר בית דין דתי ע"י המצווה.

 

צוואות מבוטלות

המחוקק קבע שיש סוגי צוואות שיהיו בטלות מחשש שאינן מבטאות את רצונו האמיתי של העד ויתכן והופעלה עליו השפעה לצוות כפי שציווה. כך למשל כאשר המצווה מצווה דבר לאחד העדים שהיו נוכחים בזמן עריכתה, כאשר יש בצוואה הוראה בלתי חוקית או בלתי מוסרית, כאשר הצוואה סתומה ולא ניתן להבין את משמעותה, למי ומה ציווה המצווה. כל המקרים הללו מבטלים צוואה. גם כאשר קיימת צוואה חדשה מאוחרת יותר או כאשר המצווה משמיד את הצוואה, תהיה צוואתו בטלה.

 

מה קורה כאשר יש פגמים צורניים בצוואות ?

יחד עם זאת המחוקק והפסיקה ריככו מצב שבהם יש פגמים צורניים בצוואה, כך למשל אם נפלה טעות בצוואה, בתאריך, במספר חשבון, בתאור של נכס וכיוב' וניתן להבין בברור מה היתה כוונת המצווה אזי הרשם לעניני ירושה או בית המשפט יקבל את הצוואה בתיקונים המתבקשים. לעניין זה גם קבע המחוקק שאם נפלו פגמים בצוואה המבטלים חלק ממנה, עדיין יש לקבל את החלקים האחרים.

 

מה זה יורש אחר יורש ויורש במקום יורש?

החוק קובע שמצווה יכול לצוות את עזבונו ליורש ובמידה והיורש לא יהיה בחיים אזי ליורש אחר ("יורש אחר יורש") ,יכול המצווה להוריש לשניים באופן שהשני יזכה אם לא זכה הראשון ("יורש במקום יורש"),יכול המצוה לההתנות את הורשת העיזבון ליורש בהתקיימו תנאים להורשה (יורש על תנאי דוחה) וגם יכול להתנות את ההורשה עד להתקיים תנאי מפסיק. אם מתקיים התנאי המפסיק לא ירש את המוריש אותו היורש ואז תתקיים הירושה לפי דין.

 

זהו למעשה הענף המשפטי היחיד שבית המשפט נאלץ להתחקות אחר רצון המוריש, כאשר אין לו דרך לדעת בוודאות מה היה רצונו וכל ההבנה של רצונו נגזרת מארועים נסיבתיים. העובדה שמדובר במשפחות, ולכן גם בענינים רגשיים מאוד, גם הם מקשים על חקר האמת. תפקידו של עורך דין לירושות וצוואות הוא לנסות עד כמה שניתן למנוע סכסוכים עתידיים של יורשים והדבר ניתן ע"י עריכת צוואות ברורות, מפורטות, שאינן פגומות או פסולות ועומדות בדרישות החוק.

 

אם אתם מחפשים עורך דין ירושות וצוואות ברמת גן אתם מוזמנים לפנות אל עו"ד איריס אלקוני אשר מתמחה, בין היתר, בדיני ירושות וצוואות. אלקוני - משרד עורכי דין ברמת גן  עמוד לרשותכם בכל שאלה ועניין וכן בעריכת צוואה. אתם מוזמנים ליצור קשר עוד היום ולקבוע עמה פגישה.