הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ

 

הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל

קיימים מקרים של חייבים המתנהלים נגדם תיקים בהוצאה לפועל, בהם קיים חשש כי החייב ייצא מגבולות ישראל לתקופה ממושכת או לתמיד, ולכן לא ימשיך להסדיר את חובותיו. במקרים אלו ניתן לפנות רשם ההוצאה לפועל ולבקש הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ.

 

למידע אודותינו לחצו כאן

 

למעשה, ישנם ארבעה סוגים של צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייבים שמתנהל מולם תיק בהוצאה לפועל. הראשון מוצא כנגד חייבים העומדים לצאת מארץ מבלי שהבטיחו את פירעון חובם או מבלי שפרעו אותו, השני כנגד חייבים המשתמטים מתשלום חובות, השלישי כנגד חייבים הפונים בבקשה לאיחוד תיקי ם, והרביעי כנגד חייבים שהוכרזו בתור מוגבלים באמצעים.

 

מידע בסיסי על הוצאת הצו

ראשית, חשוב לדעת כי המחוקק קבע עבור צו עיכוב יציאה מהארץ תוקף של שנה אחת. זאת, לאור ההכרה כי הצו מגביל באופן חמור את חופש התנועה של הפרט מחד, ומאידך יש צורך לדאוג לזוכים העלולים להיפגע מאי הסדרת החוב. יחד עם זאת, במידה שהסיבה להוצאת הצו היא חוב מזונות תלוי ועומד שלא נפרע, הרי שאין מגבלה על תוקפו, ומעבר לכך יכול הרשם במידת הצורך להאריך את הצו מספר פעמים בלתי מוגבל.

 

כמו כן, לא קיימת מגבלת זמן על התוקף כאשר החייב הוכרז בתור מוגבל באמצעים, אם מדובר בחייב שיש לו יכולות כלכליות שחייב במזונות או משתמט מתשלום חובות, ואם הצו הוצא במסגרת של איחוד תיקים.

מאידך, אם כבר הוצא צו תשלומים והחייב משלם את חובותיו באופן הולם לפי הצו, צו עיכוב יציאה מהארץ לא יוצא, מלבד אם ישנה סיכנה לתשלום החוב או לביצוע פסק הדין לפי התרשמות רשם ההוצאה לפועל. עניינים אלו נידונים כאמור בעזרת עורכי הדין המייצגים את החייב.

 

יש לציין כי את הצו עצמו יכול הרשם להוציא בכל אחד משלבי ההתנהלות של התיק, אך גם יכול לבטלו. הוצאת הצו תלויה בהתרשמותו, בהתאם לטענות הזוכה באמצעות בא כוחו, כי אכן קיים חשש ממשי לאי הסדרת החוב, ובאותו האופן ביטול הצו על ידי רשם ההוצאה לפועל נעשה על סמך התרשמותו כי מדובר ביציאה מוצדקת ליציאה מגבולות ישראל.

הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ 

פרטים אודות ההליך

הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ יכול לבקש כל זוכה מרשם ההוצאה לפעול. את הבקשה מגישים בטופס ייעודי (506) אל רשם ההוצאה לפועל תוך סימון הסעיף הרלוונטי ומסירת תצהיר המפרט את הנושאים הנידונים, כלומר תיאור החשש כי יציאה קרובה המתוכננת על ידי החייב מהארץ תוביל לאי תשלום החוב.

לאחר שהבקשה אושר ויצא הצו, יקבל על כך החייב הודעה מיידת בדואר רשום. יש לציין כי קיימים מקרים בהם עשוי הרשם להתנות את אי הוצאת הצו במתן ערובה על ידי החייב, על מנת להבטיח את שובו.

 

עו"ד מומחה להוצאה לפועל

לקבלת ייעוץ, ליווי משפטי מקצועי ואישי ולקבלת פרטים נוספים אודות צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל, הנכם מוזמנים לפנות אל אלקוני ושות' - משרד עורכי דין ברמת גן  -  בטלפון: 03-5178751.
אם אתם מחפשים ייצוג בכל נושא הקשור בהוצאה לפועל לחצו למידע נוסף על עורך דין הוצאה לפועל ברמת גן ונשמח לעמוד לרשותכם ולתת לכם ייעוץ/ליווי וסיוע משפטי.