עו"ד איריס אלקוני

משרד עורכי דין ברמת גן

Slider

פסקי דין

ע"א 7092/13
ד.מ נגד י.מ

המערערת ערערה על החלטת בית משפט מחוזי להכריז על הגרוש כפושט רגל לאור העובדה כי החוב היחיד של החייב הוא חוב מזונות וכי לא ניתן לאפשר לו לחסות תחת הליך הפש"ר . המשיב טען כי מדובר במזונות עבר וכי הוא חסר כל הואיל וגרושתו עיקלה את משכורתו וכי מדובר באיזון ראוי בין יכולותיו של החייב לבין חובותיו זאת לאור מצבו הכלכלי הקשה בהשוואה למצבה השפיר של גרושתו. טרם ניתן פס"ד מטעם המשיב עו"ד אברהם קורן ועו"ד איריס אלקוני.

ת"א 6233-01-12
ע. ואח' נגד ש.

תביעה לפינוי דייר מוגן וסילוק יד משטח של התובעים בשל טענת פלישה ואי תשלום דמי שכירות. בית המשפט קבע שטענת הפלישה לא הוכחה. נקבע כי התובעים השתהו בתביעתם ולא פעלו לאורך שנים למעט מכתב התראה אחד ולפיכך חזקה שויתרו על תביעתם. כמו כן הוכח כי הנתבע המשיך לשלם שכירות לתובעים. בית המשפט מחק את התביעה. מטעם הנתבעים עו"ד אברהם קורן ועו"ד איריס אלקוני.

ס"ע 42811-08-13 נועה
ו. נגד ר.פ השקעות בע"מ

ודי ואח' נגד ש.
תביעה לפיצויי פיטורין בגין התפטרות עובדת בשל מחלת הורה. הנתבעת (המעסיקה) טענה כי לא קיים קשר סיבתי בין התפטרות העובדת לבין מחלת האם הואיל והעובדת פנתה לעבודה במקום אחר. הצדדים הגיעו לסדר פשרה מבלי להודות בחבות כל צד כי הנתבעת תשלם לתובעת את הכספים שנצברו בקופת הפיצויים של העובדת. מטעם הנתבעת עו"ד איריס אלקוני.


תמ"ש 56501-11-13

מנסור רחים יעקובי נ' עזבון המנוחה עזיזה יעקובי ואח' – תביעה לאכיפת הסכמי מכר שנכרתו בין 6 אחים (מתוכם עזבון שני אחים) לבין אח שביעי שרכש בתמורה את חלקם בדירת אימם המנוחה. בית משפט פסק שההסכמים בתוקף וכי על האחים לחתום על כל המסמכים הנדרשים להעברת הבעלות לאח. מטעם התובע עו"ד איריס אלקוני.

פר"ק 44940-12-12
ט. טכנולוגיות בע"מ ואח' נגד הכונס הרישמי

נדחתה חלקית תביעה על ביזיון בית משפט נגד בעל מניות במסגרת הסדר הקפאת הליכים. חברת האם ובעל המניות חויבו לשלם הוצאות שכר טירחת נאמן ועורכי דין הצד שכנגד בגין תביעה זו. הוגש ערעור לעליון בהיות בעל המניות אורגן בחברת האם ומתוקף תפקידו זה פעל ולפיכך לא ניתן להשית עליו הוצאות אישיות. בעל מניות יוצג ע"י עו"ד איריס אלקוני.

פש"ר 33900-01-14
ק. נגד הכונס הרישמי

תביעה שהגיש נושה בעל ערבות אישית למימוש דירת החייב ואישתו לאור התחייבות אשת החייב ליתן את הדירה כערובה להסדר הקפאת הליכים תוך ויתור על זכותה לפי הלכת כובשי. החייב ואישתו טענו כי הויתור נעשה במסגרת הסדר הקפאת הליכים וכי ההסדר לא צלח ולפיכך כתוצאה ממחדל הנאמנים להקפאת הליכים החייב נאלץ לחסות תחת הליך פש"ר ולפיכך התחייבותה של אישתו ושלו אינה תקפה. החייב מיוצג ע"י עו"ד איריס אלקוני.


ת"א 5806-07-18 וולידימיר נ' שפיץ
 

תביעה למתן צו עשה לחיוב הנתבעת לתקן ליקויים בדירתה הגורמים לדירת מים ונזקי רטיבות בדירת התובע.