עורך דין חוזים והסכמים

משפט אזרחי ומסחרי ברמת גן

המשפט המסחרי הוא חלק מן המשפט האזרחי, הכולל מגוון רחב של נושאים, למעשה מדובר בתחום רחב העוסק בכל עניין שאינו פלילי, כגון: דיני מקרקעין, דיני משפחה, דיני חוזים ועוד. במסגרת המשפט המסחרי, עו"ד אלקוני מטפלת בעניינים הנוגעים לחברות, חייבים, הסכמים מסחריים בין אנשים פרטיים ובין גופים מסחריים, בנקים ועוד.

 

חוזים והסכמים משפטיים דורשים ידע מיומן בניסוח התוכן שלהם. הניסוח צריך להיות ברור ולא פולשן לשני פנים. ניסוח שאינו נכון או משתמע לשני פנים עלול לגרום לוויכוחים בין הצדדים לגבי פרשנותו. עו"ד מיומן בתחום החוזים והסכמים משפטיים יודע להבטיח שהחוזה יהיה ברור ומדויק, מונע כל סיכוני פרשנות מקומית ומקדם את המטרות של ההסכם בצורה היעילה ביותר.

 

לעו"ד אלקוני יש ניסיון רב במתן ליווי משפטי ומקצועי במגוון תחומים במשפט המסחרי, כמו: כתיבת חוזים ועריכת הסכמים מורכבים, קניין רוחני הכולל רישום סימנים מסחריים ופטנטים, ניהול מו"מ של חוזים מסחריים ועסקיים מורכבים ועוד. במשרד אלקוני ושות' - עורכי דין ברמת גן, תקבלו ייעוץ וייצוג מקצועי וליווי אישי עם ניסיון רחב בכל תחום הקשור בכתיבה ועריכה של חוזים והסכמים משפטיים..

 

דיני חוזים בישראל - איך נוצר חוזה?

איך נוצר חוזה? דרך הצעה וקיבול.

דיני חוזים בישראל הינם שילוב בין הוראות חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 לבין פסיקת בית משפט עליון בכל הקשור לחוזים הנחתמים בתוך גבולות המדינה. דיני החוזים מגדירים מה הוא חוזה, כיצד נכרת חוזה ואיזה רכיבים צריך לכלול בחוזה על מנת שיחשב לחוזה חוקי ומחייב בפני החוק. החוזה מחייב התקיימות גמירות דעת ומסוימות על מנת שיהא חוזה מחייב. 

על מנת לכרות חוזה מחייב, ישנם כמה תנאים שחייבים להתקיים והם:

גמירות דעת
הינו ביטוי משפטי המעיד על כוונות הצדדים להתקשר בחוזה. הצדדים צריכים להעיד על גמירות דעת ובלי תנאי זה החוזה לא יהא תקף.

 

מסוימות
כאן אנו מוודאים האם החוזה מסוים דיו על מנת להיחשב כחוזה מחייב, כלומר החוזה חייב לכלול את כל הפרטים המהותיים בעסקה, כגון: פרטי הצדדים, מועדי מסירה, מיסים, וכל פרט אשר נחשב לפרט מהותי לעסקה. מדובר בדרישה משפטית ברמה הבסיסית על מנת ליצור חוזה מחייב.

 

תום לב
הצדדים חייבים לנהוג בתום לב במשא ומתן לקראת כריתת חוזה. במידה ואחד הצדדים נהג בחוסר תום לב, הוא יהא חייב על פי הדין ומעשה זה יהווה כהפרה יסודית.

 

עיקרון תום הלב מוסדר בסעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, כלשון החוק:

 

" 12. (א) במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב. (ב) צד שלא נהג בדרך מקובלת ולא בתום-לב חייב לצד השני פיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב המשא ומתן או עקב כריתת החוזה, והוראות סעיפים 10, 13 ו-14 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, יחולו בשינויים המחויבים"

 

חוזה הינו מסמך משפטי המעגן בתוכו את הכוונות והמטרות המשותפות בין הצדדים החתומים על החוזה. החוזה יכול להכיל שני צדדים או יותר. חוזה יכול להיות בעל-פה או בכתב. חשוב לציין, כי חוזה בעניין מקרקעין חייב להיות בכתב מכוח סעיף לחוק 8 לחוק המקרקעין תשכ"ט- 1969 אשר מגדיר את צורת עסקת מקרקעית. כלשון החוק:

 

סעיף 8 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן-"חוק המקרקעין") מגדיר את צורניותה של עסקה במקרקעין לפיה: "התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב".

 

למרות הוראות סעיף זה, ישנם מקרים חריגים שבהם בית המשפט מאשר הסכמי מקרקעין אשר לא נחתמו על ידי הצדדים, כלומר הסכמי בעל-פה, מדובר במקרים חריגים שבהם מבחינת בית המשפט דרישת החתימה נחשבת לראייתית בלבד וכי אין מדובר בראייה מהותית שבאמצעותה ניתן להוכיח קיומם של סממנים חיצוניים כי אכן מדובר בחוזה מחייב ובתוקף, על פי ההלכה בעניין ע"א 571/79 דירות מקסים בע"מ.

 

עורך דין חוזים והסכמים ברמת גן

 למשרד עורכי דין ברמת גן של אלקוני ושות' יש ניסיון רב בתחום החוזים והסכמים שונים. לייעוץ משפטי מקיף בענייני חוזים והסכמים משפטיים כגון: עריכת הסכמי ממון, צוואות , חוזה מתנה, הסכמי ידועים בציבור וחוזים אישים, ייצוג משפטי בהפרת חוזה, ביטול חוזה, עריכת כל סוגי החוזים המסחריים וכד'. השירותים ניתנים ללקוחות עסקיים ופרטיים. צרו איתנו קשר היום לקבלת ייעוץ חינם.