האם כספי פיצויים מוקנים לקופת פשיטת הרגל של החייב?

החל משנת 2008 חלה בישראל חובת ביטוח פנסיוני לגבי כלל העובדים וכלל המעסיקים. נשאלת השאלה אם כספי פיצויים מוקנים לקופת פשיטת הרגל והאם בית משפט רשאי להורות על העברת כספים אלו לקופת פשיטת הרגל לטובת הנושים? חשוב לציין שביטוח פנסיוני בין אם קופת גמל או ביטוח מנהלים או קרן פנסיה כולל כספי פיצויים וגם כספי תגמולים.

 

מאמר זה עוסק רק במעמדם של כספי פיצויים. מעמדם של כספי תגמולים יטופל בנפרד. כספי פיצויים מקורם החוק פיצויים פיטורים התשכ"ג 1963 הקובע שעובד שפוטר מעבודתו זכאי לפיצויי פיטורין בעוד שעובד שהתפטר ממקום עבודתו לא זכאי לפיצויים אלא בנסיבות מיוחדות.

 

החל משנת 2008 הורחבה החובה להפקיד לעובד כספים לצורך פיצויי פיטורים ובהמשך בשנת 2011 בצו הרחבה נקבע כי כספי פיצויים שהופקדו עבור עובד יבואו במקום פיצויי פיטורים וכי המעסיק לא יוכל לדרוש כספים אלו בחזרה אלא בתנאים מוגבלים .

 

למידע נוסף אודות - עורך דין פשיטת רגל ברמת גן

 

נשאלת השאלה האם ומתי כספים אלו מוקנים לקופת פשיטת הרגל של החייב ?

 

בע"א 5033/18 קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש. בע"מ נ' רון לוי סיכם בית המשפט העליון בפסק דין מפורט מאוד את מעמדם של כספי הפיצויים בהליך פשיטת הרגל. בחוק עניין זה מוסדר "בפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"ם – 1980" בסעיף 85 (1א) וב "חוק חדלות פרעו ושיקום כלכלי תשע"ח" סעיף 228. בפסק דין מנומק ומפורט נקבע כי כאשר מדובר בפיצויי פיטורין שנצברו בקרנות פנסיה ותיקות שנפתחו לפני שנת 1995 הרי מתוקף מעמדן המיוחד לא ניתן להעביר את כספי הפיצויים לקופת פשיטת הרגל לטובת נושי החייב. לעומת זאת בפיצויים שנצברו בקופות גמל או מכשירים פיננסיים אחרים שנפתחו ע"י המבוטח לאחר שנת 1995 הרי שכספי הפיצויים מוקנים לקופת פשיטת הרגל רק באישור בית המשפט.

 

בית המשפט העליון קבע גם אילו שיקולים צריכים להנחות את בית המשפט בהחלטתו אם להעביר כספי פיצויים לקופה והם: השפעת "פתיחת" קופת הפיצויים על הקצבה לה יהיה זכאי החייב בגיל פרישה, מצבו הכלכלי של החייב והתלויים בו ואילו כספים יעמדו לו בזמן פרישה, היכולת של החייב לצבור זכויות פנסיוניות בעתיד אם מחמת גילו או מצבו הבריאותי ובאיזו מידה יהיה ביכולתו להשתכר בעתיד ולפצות בעתיד על העברת הפיצויים לקופה.

 

מנגד קיימים שיקולים הקשורים בנושים והם שעור החוב שיפרע החייב, ככל ששיעור הפרעון נמוך יש להימנע מפדיון קופת הפיצויים, בדיקת אפשרויות חלופיות לפרעון החוב מבלי לממש כספי פיצויים ולבסוף יש לבחון את , התנהלות החייב ותום ליבו ומידת שיתוף הפעולה שלו בהליך.

אם אתם מחפשים עורך דין מנוסה לפשיטת רגל / חדלות פירעון אתם מוזמנים לפנות לאלקוני ושות' - משרד עורכי דין ברמת גן ונשמח לעמוד לרשותכם.