רישום הערת אזהרה בטאבו

מהו רישום הערת אזהרה בטאבו?

רישום הערת אזהרה בטאבו היא הערה שנרשמת בלשכת רישום המקרקעין, והיא משמשת כהתחייבות בכתב של בעל הזכות במקרקעין, לעשות עסקה על הנכס, או להימנע מעסקה בו. רישום הערת אזהרה בטאבו נדרש לביטחון ולניהול מיטבי של העסקה, כדי להגן על הצדדים השונים בעסקת המקרקעין. לאחר שנרשמה ההערת אזרה, לא ניתן לרשום עסקה אחרת שנוגדת את תוכן ההערת אזהרה הרשומה.

 

מדוע נדרש רישום הערת אזהרה בטאבו?

רישום הערת אזהרה בטאבו נדרש לספק ביטחון משפטי ולהודיע לצדדים בעסקה על התחייבויותיהם. זה עשוי לכלול התראה לצד רוכש פוטנציאלי על התחייבות המוכר לעשות או לא לעשות עסקה בנכס. רישום הערת אזהרה יכול גם למנוע מבעל הנכס לערוך עסקאות עם רוכשים פוטנציאלים אחרים.

 

תהליך רישום הערת אזהרה בטאבו

לביצוע רישום הערת אזהרה בטאבו ישנם צעדים מסוימים. ראשית, נדרש להגיש טופס בקשה בלשכת רישום המקרקעין הנקרא "בקשה לרישום הערת אזהרה".

ניתן לרשום הערת אזהרה בהסכמת וחתימת שני הצדדים, ונרשמת הערת אזהרה. ניתן גם לרשום הערת אזהרה בטאבו ללא חתימת הקונה ע"י צירוף כמה מסמכים נוספים כגון ת.ז, הסכם המכר וכד'. לביצוע רישום או ביטול של הערת אזהרה בטאבו צריך לבצע תשלום אגרה על סך 126 ₪ (מעודכן להיום) את התשלום ניתן לבצע דרך האתר הממשלתי או לחילופין בלשכה ע"י עמדות ממוחשבות.

 

מהם סוגי הערת אזהרה בטאבו השונים

1. רישום אזהרה בטאבו בהענקת נכס במתנה

2. רישום הערת אזהרה לשותפים

3. עבור התחייבות לרישום משכנתא על הנכס

 

ביטול הערת אזהרה בטאבו

כדי לקבל אישור למחיקת ההערת אזהרה בטאבו, צריך לפנות לבית משפט עם ההסכמה של הצד שעבורו נרשמה ההערת אזהרה..

 

תפקידו של עורך דין מקרקעין בתהליך רישום הערת אזהרה בטאבו

עורך הדין הוא הגורם שיבצע את רישום הערת האזהרה בטאבו במניעה של סיכונים ובמינוף הזכויות המשפטיות של לקוחותיו. תפקידו של עורך דין מקרקעין הינו ללוות משפטית לאורך כל תהליך העסקה, לענות על שאלות, לספק תשובות ולפתור את כל הבעיות ומכשולים שעלולים לצוץ .