צו עיכוב יציאה מהארץ – מתי ולמה?

צו עיכוב יציאה מהארץ ניתן כאשר מוגשת תביעה כנגד חייב, שחובותיו עומדים על סך של לכל הפחות 50,000 ₪. על פי סעיף 384 לתקנותיו של סדר הדין האזרחי, את הצו יכול לתת אך ורק שופט או רשום בית המשפט, אם שוכנע, על בסיסן של הראיות שהוגשו לו, כי קיים חשש שמא אותו חייב ייצא מן הארץ לצמיתות או לתקופה ממושכת, מה שלא יאפשר להמשיך את הסדרת חובותיו ואת הוצאתו של פסק הדין הקשור בכך. במקרים בהם החייב איננו תושב הארץ, לא יוגש נגדו צו עיכוב, למעט בנסיבות חריגות. 

למידע נוסף לחצו כאן

 

הגשת הצו לפני הגשת התביעה

במקרים של הגשת צו עיכוב יציאה מהארץ תוקף הצו הינו שנה מקסימום, אך בסמכותו של בית המשפט המטפל בתיק להאריכו על ידי הוצאת צו עיכוב חדש. לא קיימת מגבלה כלשהי על מספר הפעמים שבהן רשאי בית המשפט להוציא צו עיכוב זה לאדם מסוים. ניתן להגיש את צו העיכוב גם במצבים בהם טרם הוגשה התביעה. הדבר אפשרי אך ורק במספר מצבים: כאשר בית המשפט משוכנע כי קיימת הצדקה למתן צו זה, כאשר התביעה מוגשת בתוך שבוע ימים מיום הגשת הצו וכאשר התובע נותן ערבות על מנת לפצות או אותו נתבע על הנזקים העשויים להיגרם לו בשל מתן הצו.

 

חשוב לזכור

זכותו של אדם בישראל לחופש התנועה איננה נחשבת לזכות מוחלטת. בית המשפט, בנסיבות מסוימות, רשאי להגביל את תנועתו של האדם על ידי הגשת צו עיכוב יציאה מהארץ נגדו ולפגוע פגיעה חמורה בזכות זאת. יחד עם זאת, יכול אותו אדם, אותו חייב, להציג את טענותיו בבית המשפט ולבקש שלא להגיש כנגדו את העיכוב המדובר. את כל זאת יכול החייב לעשות בעזרתו של עורך דין מנוסה ומקצועי, שיכול לייצגו מול כל הגורמים הרלוונטיים הקשורים בכך.

 

קיבלתם צו עיכוב יציאה מהארץ? משרד אלקוני הוא הכתובת המתאימה עבורכם. המשרד מתמחה בתחומי המשפט האזרחי והמסחרי ומציע פתרונות משפטיים, לרבות במקרים של פשיטת רגל וכל ההליכים האחרים הקשורים לכך. לסקירת כלל שירותי המשרד, לחצו כאן ולקבלת פרטים נוספים בטלפון, התקשרו ל – 03-5178751