עיכוב הליכים בהוצאה לפועל

 

עיכוב הליכי הוצאה לפעול

חייבים שמתנהל כנגדם תיק בהוצאה לפועל יודעים היטב שמדובר בסיטואציה בלתי נעימה, הכרוכה בהליכי גבייה, מגבלות, עיקולים והפרעות קשות נוספות ליכולת לקיים חיים תקינים. לכן, חשוב לדעת כי במקרים מסוימים ניתן לפנות אל רשם ההוצאה לפועל על מנת שיעכב את ההליכים, כלומר לפרק זמן מוגבל ייפסקו כלל הליכי הגבייה ההוצאה לפועל – על כל המשתמע מכך.

 

חשוב מאוד שאת הבקשה ילווה עורך דין מטעם החייב, אשר יציג היטב את טענותיו וימנע ביצוע טעויות העלולות להוביל לדחייה או להסתבכות מיותרת. עורכי הדין במשרד אלקוני ושות' מחזיקים בניסיון רב וידע מעמיק בנושא וכבר ייצגו בהצלחה חייבים רבים בדיונים על עיכוב ההליכים.

 

האם כל חייב יכול לפעול לעיכוב הליכים

התשובה שלילית. ישנם מספר קריטריונים בסיסיים המאפשרים לפנות לעיכוב הליכים. כך לדוגמא, הדבר אפשרי אם חייב או נושה הודיעו לרשם ההוצאה לפועל על כוונתם להגיש ערעור. כמו כן, הדבר אפשרי במקרה שחייב מגיש טענת "פרעתי" וגם זאת רק מתקיימת הצדקה מיוחדת לכך. בנוסף, עיכוב ההליכים יתאפשר אם חייב או נושה נפגעו מהחלטה הנוגעת לבעלות על רכוש שעוקל, וכאן רשם ההוצאה לפועל יעכב את מכירת הרכוש כדי לאפשר פנייה לבית המשפט. לבסוף, עיכוב הליכים בהוצאה לפועל יתאפשר במקרים נוספים, כגון הגשה באיחור של התנגדות לביצוע שטר, ועוד.

 

עיכוב הליכים בהוצאה לפועל

הגשת הבקשה להוצאה לפועל

כאמור, מומלץ שאת הבקשה ילווה עורך דין מטעמכם, בין אם אתם חייב, זוכים או בעלי ענייו אחרים. את הבקשה מגישים אל רשם ההוצאה לפועל והיא כוללת טופס עיכוב הליכים הוצאה לפועל ותצהיר. מספרו של הטופס הוא 214 ובו יש לפרט מדוע מגישים את הבקשה ולסמן את הסעיף הרלוונטי. התצהיר הוא מסמך החתום מול עורך דין וגורמים אפשריים נוספים, המאמת את העובדות הנמסרות.

חשוב לדעת כי ניתן גם לערער על החלטה של רשם ההוצאה לפועל בדבר עיכוב הליכים. הערעור מוגש לבית משפט השלום (אלא אם מדובר בחוב הקשור לעניינים משפחתיים), וזאת לא יאוחר מעשרים ימים מרגע שנמסרה ההחלטה למערער או ניתנה בנוכחותו. מאידך, אם מדובר בחוב הקשור לעניינים משפחתיים, הערעור מוגש לבית משפט לענייני משפחה, וזאת לא יאוחר מחמישה עשר ימים מיום שנמסרה ההחלטה למערער או ניתנה בנוכחותו.

 

למידע נוסף וסיוע משפטי

לפרטים נוספים אודות עיכוב הליכים בהוצאה לפועל, לקבלת ייעוץ, ליווי וסיוע משפטי, הנכם מוזמנים לפנות אל אלקוני ושות' - משרד עורכי דין ברמת גן ובטלפון 03-5178751.

 

מידע נוסף עבור עורך דין הוצאה לפועל