מה הקשר בין תשלום מזונות לבין הליך פשיטת רגל

רבות נשאל על מעמדם של תשלומי מזונות כאשר חייב נכנס להליך פשיטת רגל. בעניין זה צריך להפריד בין חוב בגין מזונות עבר לבין תשלום מזונות שוטפים. יש לציין כי מזונות עבר הם כמעט החוב היחיד  שאין עליהם הפטר והינם בדין קדינה ועל כך במאמר נפרד. לעומת זאת אי תשלום מזונות שוטפים לאחר שחייב קיבל צו לפתיחת הליכים בפשיטת רגל הינם עילה לביטול הליך פשיטת רגל. עניין זה מוסדר בסעיף 179 בחוק "חדלות פרעון ושיקום כלכלי תשע"ח – 2018", חוק חדלות פרעון "חדש" שתקף לכל מי שהגיש בקשה לפשיטת רגל מיום15.9.2019.

 

נקבע שחייב שכנגדו קיים פסד דין למזונות בבית  משפט לעניני משפחה ונקבעו גובה המזונות החודשיים שעליו לשלם, הרי שבצו פתיחת הליכים שיקבל החייב, לאחר שתתקבל בקשתו לפשיטת רגל, יקבע הממונה (הכונס הרישמי) את גובה המזונות שעל החייב לשלם מדי חודש. עד לכניסת החוק החדש היה על מי שזכאי למזונות, לרוב הגרושה בשמה או בשם ילדיה, להגיש בקשה לבית משפט בו התנהל הליך פשיטת הרגל של החייב, על מנת שזה יורה לחייב לשלם מזונות. החייב רשאי היה להגיב לבקשה ולבסוף בית משפט נדרש לפסוק מה גובה המזונות שעל החייב לשלם מדי חודש. בקשה זו נקראה בקשה לקציבת מזונות לפי סעיף 128. 

 

גובה המזונות יכולים להקבע בסכום כפי שפסק בית משפט לעניני משפחה ואף בסכום נמוך יותר. בחוק החדש ההחלטה על גובה המזונות שחייב צריך לשלם ניתנת ע"י הממונה ( הכונס הרישמי) מראש, במסגרת צו פתיחת הליכים וזאת במטרה למנוע את הצורך בבקשות  נפרדות. הממונה יכול להחליט שגובה המזונות שישלם החייב יהיה זהה לסכום שפסק בית משפט לענייני משפחה וכן לפסוק סכום נמוך מזה. הרעיון הוא לאפשר לממונה לאזן בין החוב לגרושה ולילדים לבין נושים אחרים באופן שבו יקבע סכום מזונות שיאפשר לחייב לשלם גם צו תשלומים חודשי בסכום שגם נושים אחרים יוכלו בסוף ההליך לקבל דיבידנד.

 

חשוב לציין כי העובדה שנקבע לחייב תשלום מזונות נמוך מפסק הדין בבית משפט לעניני משפחה, אינה פופרת אותו מהפרש המזונות. למעשה את ההפרש המזונות החייב יצטרך להשלים כאשר יצא מפשיטת הרגל. כך שלעיתים עדיף, אם ניתן, לשלם את מלוא המזונות החודשיים, שכן ממלא זה חוב שהחייב יצטרך לשלם אותו לאחר סיום הליך פשיטת הרגל. בעניין זה נתן בי משפט עליון פסק דין מסכם בע"ם 2255/19 מיום 23.2.2020 לפיו נקבע כי ביחס לחוק חדלות פרעון שחל עד ליום 15.9.19 גם אם לא מוגשת בקשה לקציבת מזונות הרי שהחייב אינו פטור מתשלום מזונות.

 

כמו כן, נקבע שהסמכות לקבוע את גובה המזונות היא של בית משפט לעניני משפחה ולפיכך כל הקצבה בהליך פשיטת הרגל הנמוכה שהסכום שנפסק ע"י בית משפט לעניני משפחה הופכת את ההפרש לחוב של החייב ומי שזכאי למזונות יוכל לגבות בסיום ההליך את ההפרש בין המזונות ששולמו בפועל לבין אלו שנפסקו בבית משפט לעניני משפחה.

 

חשוב לציין כי כתבה זו מתייחסת למזונות שוטפים ולא חוב מזונות עבר שהצטבר לחייב.

 

למידע נוסף על דיני פשיטת רגל