פשיטת רגל חוב מזונות

חוב מזונות בפשיטת רגל

נושא המזונות בפשיטת רגל מעורר שאלות וסוגיות מורכבות, וחשוב לדעת כי משנת 2018 קיים שינוי מהותי בנושא זה. משרדנו המלווה חייבים רבים בהליכי פשיטת רגל מספק ללקוחותיו ייעוץ בנושא זה, ומסייע להם להבין ולצפות את גובה המזונות שעשוי להיקבע להם על ידי הכונס הרשמי או בית המשפט לענייני משפחה.

 

ראשית, לגבי חוב בגין מזונות עבר, השינוי אינו משמעותי ועדיין חל עליהם דין קדימה. יחד עם זאת, על פי החוק הנוכחי, ניתנה הסמכה לראש ההוצאה לפועל לפרוס את חוב התשלומים. זאת, בעוד שלפני החלתו של חוק זה יכלו לעשות זאת רק בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה, אשר הם קבעו את גובה התשלומים.

 

למידע אודות עורך דין פשיטת רגל ברמת גן

 

שנית, לגבי מזונות שוטפים קיים שינוי משמעותי המתבטא בכל שהכונס הרשמי יקבע את גובה המזונות החודשיים. על מנת להבין את משמעות השינוי יש להסביר כי לפני כן היו הזוכים (גרושה ו/או ילדים) צריכים לפנות אל בית המשפט בו הליך פשיטת הרגל מתקיים, במטרה שבית המשפט יורה על תשלום המזונות. לאחר הגשת הבקשה, ניתן זמן לחייב להגיב אליה, ומי שקבע את גובה הסכומים הנדרשים לתשלום חודשי היה בית המשפט עצמו. סכומים אלו היו יכולים להיות באותו הגובה שנפסק מלכתחילה או נמוכים יותר.

 

יחד עם זאת, השינוי הנוכחי בחוק קובע שהכונס הרשמי יקבע את גובה מזונות בפשיטת רגל, וזאת במסגרת צו פתית הליכים. הרציונל שמאחורי השינוי הוא שלא יהיה צורך להגיש שתי בקשות נפרדות. על מנת לקבוע עבור חייב בפשיטת רגל מזונות לוקח הממונה בחשבון את מחויבותו של החייב כלפי גרושתו, והן את הנושים האחרים. כך, נמצא איזון טוב ככל האפשר בין בחלוקת המשאבים שלו בין כלל המעורבים.

 

פשיטת רגל חוב מזונות

 

הקטנת דמי המזונות

כאמור, עם פתיחת הליכי פשיטת רגל, מזונות ילדים יכולים להיות מוקטנים, כתלות במצבו הכלכלי של החייב ולאור התחשבות בנושים האחרים. ישנם חייבים אשר הקטנת המזונות מהווה שיקול בבחירה להיכנס להליך מבחינתם, אולם חשוב לציין כי דמי המזונות אינם נמחקים. כלומר, ההפרש בין המזונות המקוריים שנקבעו לבין המזונות המוקטנים נשמר, ועל החייב יהיה לשלמו לאחר שהליכי פשיטת הרגל יסתיימו. הפרש זה של המזונות יחושב על ידי בית המשפט לענייני משפחה בו מתנהלים הליכי הגירושין, וקבלתם מצריכה פנייה הולמת.

 

 לפרטים נוספים וקבלת ליווי משפטי במקרה של פשיטת רגל וחוב מזונות

לפרטים נוספים אודות חוב מזונות בפשיטת רגל, ולקבלת ייעוץ ליווי וסיוע משפטי בהליכי פשיטת רגל בכללותם, הנכם מוזמנים לפנות אל עורך דין פשיטת רגל ברמת גן - אלקוני ושות' בטלפון 03-5178751 ונשמח ללוות אתכם.