מאמרים

צו עיכוב יציאה לתושב חוץ – באילו נסיבות?

צו עיכוב יציאה מהארץ לתושבי המדינה ניתן במקרים בהם ישנו חשש כי אותם חייבים יברחו מהארץ במקום להסדיר את חובותיהם. צו עיכוב יציאה מהארץ לתושב חוץ, שאיננו מתגורר בארץ שונה מזה המופנה כלפי חייבים תושבי המדינה והוא ניתן לאותו חייב בנסיבות חריגות. על פי סעיף 66א' לפי חוק ההוצאה לפועל, מוטלות על החייב המנסה להשתמט מתשלום חובותיו הגבלות מיוחדות. רשם ההוצאה לפועל, רשאי על החוק,

להטיל על החייב הגבלות אם מתברר כי הינו מתחמק מהזוכה בתיק למרות שביכולתו לפרוע את חובותיו. כל זאת, על מנת להפעיל עליו לחץ ולפעול למען זירוז תשלום חובותיו.

למידע אודותינו לחצו כאן

הגבלה במספר דרכים

החוק מאפשר להגביל את החייב במספר דרכים, כאמור, כאשר אחת מהן יכולה להיות הגבלתו בקבלת דרכון ישראלי או בקבלת תעודת מעבר. הסיבה לכך נעוצה בחשש שמא אותו חייב ייצא מהארץ לפני שפרע את חובותיו וכן מתוך כוונה להגביל את האפשרות להאריך את דרכונו או את תעודת המעבר שלו, כל עוד אלה מאפשרים לו לחזור חזרה לארץ ולהסדיר את החובות שאליהם הוא נכנס. צו העיכוב לא יינתן במקרים בהם שוכנע הרשם כי היציאה מהארץ דרושה לאותו חייב מטעמי בריאות, בין אם אלה קשורים אליו ובין אם אלה קשורים לאחד מבני משפחתו, התלויים בו.

על פי סעיף 66א' ניתן להטיל על תושב חוץ צו עיכוב יציאה מהארץ במקרים בהם עיכובו יוביל לפירעון חלקי או מלא של חובו. במקרים בהם מדובר בישראלי (בעל אזרחות ישראלית) שירד מן הארץ, בוחן הרשם פרמטרים שונים, כמו מהיכן מנהל החייב את חייו ואם מגלה כי מרכז חייו הוא בארץ, לרבות בני משפחתו ומקום עבודתו, הסנקציה של עיצוב יציאתו לא תהיה רלוונטית.

אתם מתגוררים בחו"ל ונחשבים לתושבי חוץ והוגש נגדכם צו עיכוב יציאה מהארץ? משרד אלקוני הוא הכתובת הנכונה להיעזר בשירותיה. המשרד מתמחה בתחומי המשפט האזרחי והמסחרי ומציע פתרונות משפטיים, לרבות במקרים של קבלת צווי עיכוב והגבלות מסוגים שונים. לסקירת כלל שירותי המשרד, לחצו כאן ולקבלת פרטים נוספים בטלפון, התקשרו ל – 03-5178751