מאמרים

על הטפסים שאתם צריכים להגיש בהליך פשיטת רגל

במקרים של בקשה לפשיטת רגל טפסים הם חלק חשוב ומרכזי מהבקשה ויש להקפיד להגישם על מנת לקדם את הבקשה כהלכה ולאפשר לכל הגורמים המעורבים בכך לקבל את הנתונים הנדרשים להם בכל אחד משלבי הבקשה. הנה סקירה על כמה טפסים להגשת בקשה לפשיטת רגל שחשוב לאסוף לפני שמתחילים ולמלא בעזרתו של עורך דין:

למידע נוסף לחצו כאן

טופס דין וחשבון על חובות ועל נכסים – בטופס זה מפרט החייב אודות מצבו כלכלי ומפרט את חובותיו הקיימים (אלה שנמצאים בהליך פשיטת רגל ואלה שלא) וכן ערבויות שקיבל או נתן, נכסי נדל"ן שברשותו, חשבונות בנק, רכבים, ביטוחים וגם מקורות ההכנסה שלו. זהו אחד הטפסים החשובים בהליך ובעזרתו יכולים כונס הנכסים הרשמי וגם בית המשפט לקבל את כל הנתונים הנדרשים להם על מצבו הכלכלי ובהתאם להחליט על צו תשלומים או כל דרך אחרת, הקשורה להליך פשיטת הרגל.

טופס ויתור סודיות – טופס זה מבטא את אישורו של החייב על וויתור הסודיות הקשורה להכנסות, להוצאות ולחשבונות שלו והאפשרות של קבלת מידע לכל גורם שהוסמך לכך, לרבות כונס הנכסים הרשמי.

טופס בקשה למתן צו כינוס והכרזה על פשיטת רגל – בטופס זה מבקש, למעשה, החייב לקבל צו כינוס ולהכריז עליו כפושט רגל. בטופס הוא מפרט נתונים שונים הקשורים להיקף חובותיו וכן מתייחס להיסטוריית הסדרת החובות, כולל בקשות קודמות לפשיטת רגל, איחוד תיקים ועוד.

טופס כתב התחייבות – בטופס זה מתחייב החייב לבצע פעולות שונות או להימנע מפעולות מסוימות, ובכך לקיים את כל התחייבויותיו במסגרת ההליך: הסדרת התשלום החודשי שייקבע לו, הגשת דוחות תקופתיים, התייצבות לחקירה ודיווח אודות מצבו הכלכלי, הימנעות מיצירת חובות חדשים, דיווח על כל שינוי שחל במצבו הכלכלי ועוד.

עומדים בפני הליך של פשיטת רגל וזקוקים לסיוע בכך? משרד אלקוני הוא הכתובת הנכונה עבורכם. המשרד מתמחה בתחומי המשפט האזרחי והמסחרי ומציע פתרונות משפטיים, המותאמים נקודתית לצרכי הלקוח, לרבות הליכי פשיטת רגל, שאותם הוא מלווה לאורך כל הדרך. לסקירת כלל שירותי המשרד, לחצו כאן ולקבלת פרטים נוספים בטלפון, התקשרו ל – 03-5178751