מאמרים

צו הפטר בפשיטת רגל

צו הפטר בפשיטת רגל הינו צו אשר מאפשר לאדם להיפטר מחלק מהחובות הכלכליים שלו ולפתוח דף חדש בצורה נקיה וחלקה. לאחר שאדם הגיש בקשה לפשיטת רגל, לאחר שנבדק כי הוא עומד בכל אותם תנאים לפשיטת רגל המוגדרים בחוק ולאחר שהוא הוכר כפושט רגל – הוא יכול להגיש בקשה לקבלת הפטר אשר יפטור אותו מחלק מהחובות הכלכליים מולם הוא עומד.

חשוב לדעת כי לא כל אחד זכאי לקבלת צו מסוג כזה: הצו יוגש רק לאנשים שהגיעו לחובות כלכליים כבדים כתוצאה מפעולה מתום לב, ובית המשפט לא יאשר צו הפטר בפשיטת רגל לאנשים אשר הגיעו אל החובות הללו באשמתם, במרמה או מכל סיבה אחרת שאיננה בגדר "תום לב".

 

מתי ניתן צו ההפטר?

צו הפטר בפשיטת רגל הינו למעשה צו המסכם את סיומו של הליך פשיטת הרגל. מדובר בצו שניתן הרבה אחרי צו כינוס ופשיטת רגל ולאחר שהאדם כבר הוכרז בתור פושט רגל ועמד בכל אותם תנאים לפשיטת רגל שניתנו לו. בשלב זה, על האדם להוכיח לבית המשפט כי שילם לנושים שלו את כל מה שיכול, ואין באפשרותו לבצע תשלומים נוספים. במידה וניתן לאדם הפטר בפשיטת רגל, משמעות הדבר היא שחובותיו של האדם נמחקים יחד עם הגבלות שונות שהוטלו על החייב בגין אותם חובות – הגבלות כמו עיקול חשבונות בנק וכדומה. בעבר, צו הפטר היה ניתן רק לאנשים שכבר כיסו שליש מהחובות שלהם, אך כיום החוק שונה וגם אלו שטרם פרעו שליש מהחוב שלהם יכולים לקבל צו הפטר.

 

כיצד מקבל בית המשפט את ההחלטה על מתן צו הפטר?

כאמור, צו הפטר ניתן בסיום הליך פשיטת הרגל, לאחר שכבר יצא צו כינוס ופשיטת רגל ולאחר ההכרזה על האדם כפושט רגל. לאחר כל התהליך הזה, האדם יכול להגיש בקשה להפטר, אותה יבחן בית המשפט תוך הבאה בחשבון של שיקולים רבים, בדיקה של נתונים מכונס הנכסים, בדיקת העסקים, ההתנהגות של האדם אשר הביאה אותו לצבירת החובות ועוד.

 

ישנם שיקולים רבים אשר יכולים לגרום לבית המשפט לדחות את הבקשה. לכן, אם אתם רוצים לזכות בסיכויים גדולים יותר – פנו עוד היום אל עו"ד איריס אלקוני.