מאמרים

הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ

הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל

קיימים מקרים של חייבים המתנהלים נגדם תיקים בהוצאה לפועל, בהם קיים חשש כי החייב ייצא מגבולות ישראל לתקופה ממושכת או לתמיד, ולכן לא ימשיך להסדיר את חובותיו. במקרים אלו ניתן לפנות רשם ההוצאה לפועל ולבקש הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ.

קרא עוד...

בית המשפט המחוזי מרכז – לוד  נקבע כי אפוטרופסות וייפוי כח מתמשך אינם יכולים להתקיים אחד ליד השני. מרגע שהפקיד אדם יפוי כח מתמשך , יפוי כח זה גובר על בקשה למינוי אפוטרופוס

מדובר בהליך שהחל בבקשה של  בנים  להתמנות לאפוטרופוסים לרכוש ולגוף של אביהם, בקשה שהתקבלה במעמד צד אחד בבית משפט שלום בפתח תקוה

כתגובה לבקשה הגיש האפוטרופוס הכללי הודעה כי האב חתם על ייפוי כח מתמשך חצי שנה לפני הבקשה שהוגשה לבית משפט  למינוי אפוטרופוס ובו הוא ממנה שניים מבניו להיות מיופיי כח שלו

בהמשך הגיש האב בעצמו באמצעות בא כוחו הודעה כי הוא מבקש לבטל את המינוי של בניו כאפוטרופוסים הואיל והוא צלול ואין צורך במינוי. בית משפט לענייני משפחה דחה את הבקשה של האב

הבנים עירערו על ההחלטה. בהליך שהתקיים בפני כב' השופטת ורדה פלאוט בוטלו כל ההחלטות בעניין מינוי אפוטרופוס תוך שבית המשפט עומד על הנתיב שמתווה סעיף 33א(א)(2) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות , שברגע שאדם הגיש בקשה ליפוי כח מתמשך הנתיב היחיד להפעלת אפוטרופסות לגביו הינו בקשה להפעלת יפויי הכח המתמשך בצירוף חוות דעת רפואית ערוכה כדין לעניין כשרותו לפי הקובע בחוק הכשרות המשפטית . כל בקשה אחרת אינה יכולה להיחשב כחוות דעת ערוכה כדין

כמו כן עמד כב' ביהמ"ש על כך " אפוטרופסות ויפוי כח מתמשך אינם מוסדות שיכולים להתקיים זה בצד זה . אם הוגשה בקשה למינווי אפוטרופוס והופקד יפוי כח מתמשך – יפוי הכח גובר

רמ"ש (מרכז)21463-01-19 ע.א ואח' נ י.א  - הכותבת לא יצגה בתיק 

עיכוב הליכים בהוצאה לפועל

 

עיכוב הליכי הוצאה לפעול

חייבים שמתנהל כנגדם תיק בהוצאה לפועל יודעים היטב שמדובר בסיטואציה בלתי נעימה, הכרוכה בהליכי גבייה, מגבלות, עיקולים והפרעות קשות נוספות ליכולת לקיים חיים תקינים. לכן, חשוב לדעת כי במקרים מסוימים ניתן לפנות אל רשם ההוצאה לפועל על מנת שיעכב את ההליכים, כלומר לפרק זמן מוגבל ייפסקו כלל הליכי הגבייה ההוצאה לפועל – על כל המשתמע מכך.

קרא עוד...

בערעור שהגיע לאחרונה לבית המשפט המחוזי , פסקה כב' השופטת איריס לושי עבודי שתוכנית הפירעון שקיבל החייב ל- 79 חודשים  היא חסרת תשתית ראייתית ואינה מנומקת ולפיכך ככל שעומדת הנאמנת על הארכת משך תוכנית הפרעון מעבר לקבוע בחוק עליה לבסס את המלצתה . התיק הוחזר לבית משפט של פש"ר

מדובר בחייב בן 50 , שאינו בריא , שכשל כלכלית וחברה בניהולו קרסה תוך שהי מותירה חובות שהוא ה ערב להן בסך כ-  7 מיליוני ש"ח 

המסגרת הצעת הממונה המליצה הנאמנת לקבוע לחייב תוכנית פירעון למשך 79 חודשים וזאת בניגוד לסעיף 161 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי התשע"ח – 2018  (החוק) הקובע שתוכנית הפירעון לא תעלה על 36 חודשים

למרות הסתייגות ראשונה של הממונה להארכת משך תוכנית הפרעון בתסקיר שהוגש לבית משפט , משחזר בו הממונה מהסתייגותו  במהלך הדיון קיבל כב' בימ"ש שלום את תוכנית הפירעון למשך 79 חודשים

הנאמנת בהמלצתה הסתמכה על סעיף 163 (ה) לחוק לפיו רשאי בית המשפט הנסיבות כלכליות חריגות להורות על הארכת תקופת התשלומים אף בהעדר התנאים הקבועים בסעיף 163 (ג) לחוק ולפיכך לטענתה מדובר בעניין גמיש ויש האפשרות בית משפט להאריך את תקופת התשלומים

ואכן סעיף 163 קובע שתקופת התשלומים תהיה 36 חודשים אך מאפשר לקבוע לחייב תקופה ארוכה יותר אם במסגרת ההליך החייב נהג בחוסר תום לב , לא שיתף פעולה עם הנאמן ו/או הפר הגבלות שהוטלו עליו באופן שיש בו כדי לפגוע בהליך. בנוסף ניתן להאריך את תקופת התשלומים אם החייב לקח על עצמו התחייבויות כספיות בידיעה שלא יוכל לעמוד בהן ו/או  החוב נוצר כתוצאה מהזנחה חמורה בחוסר תום לב של עניינים כלכליים

לטענת הנאמנת שגובתה ע"י הממונה ( ב"כ הכונס הרישמי) הוראות סעיף 163 (ג) אפשרו את הארכת התשלומים כאשר לטענת הממונה , אופן יצירת החובות יש בהם כדי להוות נימוק להארכת תוכנית הפרעון

החייב ערער על ההחלטה להאריך את תוכנית  הפירעון מעבר לקבוע בחוק שכן לטענתו בנימוקים הנדרשים להארכת התוכנית אינם חלים בעניינו

בית משפט מחוזי תל אביב קיבל באופן חלקי את טענות החייב תוך שהוא קובע כי לא הוצגו ע"י הנאמנת נימוקים מספיקים התומכים את טענתה כי הנימוקים להארכת תוכנית פרעון חלים בעניינו של החייב . ביהמ"ש קבע כי הנטל להוכחת התקיימות התנאים הקבועים בסעיף 163 (ג) מוטל על מי שמבקש לסטות מהכלל של 36 חודשים. תוך שהוא מבחין בין הפרת חובת תום הלב ביצירת חובות, טרם ההליך,  לבין הפרת חובת תום הלב בהתנהלות היחיד במהלך ההליך . בית המשפט קבע כי ממצאי דוח הנאמן מספקים לעניין התנהלות החייב בהליך בעוד שלעניין התנהלות החייב טרם ההליך עד למתן צו פתיחת הליכים נדרשת בדיקה מעמיקה וחובתו של הנאמן להניח תשתית מעמיקה בפני בית  משפט על מנת שיאפשר הארכת משך התשלומים.

בית המשפט קבע שהחלטת הנאמנת נעדרת תשתית ובדיקה מספקת ולפיכך ככל שעותרת הנאמנת להגדלת משך תקופת עליה בסס את המלצתה.

עחדל"פ ( ת"א ) 61978-05-21 יצחק שטרן נ הממונה על הליכי חדלות פרעון ושיקום כלכלי מחוז תל אביב . הכותבת לא ייצגה  בתיק

חוק לביטול חובות בהוצאה לפועל

 

מהו חוק לביטול חובות בהוצאה לפועל

עקב התחייבויות כספיות בחומים שונים של החיים, ומצבים בלתי צפויים שהתרחשו, רבים וטובים מוצאים את עצמם עם חובות שאותם הם מתקשים לשלם, ולעיתים אפילו אינם מסוגלים לשלם – אפילו לאורך תקופה ארוכה. אם גם אתם מצויים במצב זה, חשוב שתדעו על הרפורמה החדשה שנכנסה לתוקף בשנת 2019.

קרא עוד...

בדיקת צו עיכוב יציאה מישראל הוצאה לפועל

 

בדיקת עיכוב יציאה מהארץ הוצאה לפועל

צו עיכוב יציאה מהארץ מוצא על ידי רשם ההוצאה לפועל כנגד חייבים, אשר קיים חשש שיציאתם מהארץ תהיה לתקופה ממושכת או לצמיתות, ובכך מתקיימת סכנה לאי תשלום חובותיהם לזוכים. חשוב לדעת שאת הבקשה לרשם יכולים הזוכים להוציא בכל אחד משלבים התיק, כלומר בכל עת, ולכן הצו עשוי להפתיע מאוד את החייב שמגלה את המגבלה החמורה על חירות התנועה שלו.

קרא עוד...

קציבת מזונות בפשיטת רגל

 

אודות תשלום מזונות בפשיטת רגל

לכאורה, עם פתיחתם של הליכי פשיטת רגל, מופסקים לחלוטין תשלומי החובות לכלל הנושים וכך גם לגבי הזכאים מזונות (אישה וילדים). יחד עם זאת, מאחר שמדובר במצב העלול לפגוע באופן חמור בזכאים למזונות, ישנה אפשרות לקבל קציבת מזונות בפשיטת רגל, אשר נעשית על ידי הממונה או על ידי בית המשפט לענייני משפחה.

קרא עוד...

צו עיכוב יציאה מהארץ לתושב חוץ

 

במקרים נדירים עשוי רשם ההוצאה לפועל להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ לתושב חוץ, בין אם הוא בעל אזרחות ישראלית אשר מרכז חייו מחוץ לישראל, ובין אם תייר. ההיגיון העומד מאחורי צו זה הוא שישנו חוב כלפי אדם אחר, אשר ככל הנראה היציאה מן הארץ תביא לאי הסדרתו. יחד עם זאת, במקרים אלו קיימים שיקולים מחמירים יותר להוצאת הצו, והוא אינו ניתן בקלות על ידי הרשם.

קרא עוד...

פשיטת רגל חוב מזונות

 

חוב מזונות בפשיטת רגל

נושא המזונות בפשיטת רגל מעורר שאלות וסוגיות מורכבות, וחשוב לדעת כי משנת 2018 קיים שינוי מהותי בנושא זה. משרדנו המלווה חייבים רבים בהליכי פשיטת רגל מספק ללקוחותיו ייעוץ בנושא זה, ומסייע להם להבין וצפות את גובה המזונות שעשוי להיקבע להם על ידי הכונס הרשמי או בית המשפט לענייני משפחה.

קרא עוד...

ביטול חובות בהוצאה לפועל

 

ביטול חוב בהוצאה לפועל

אין ספק כי הימצאות בחובות כלפי נושים, כאשר יכולתך לשלם את החוב מוגבלת עד בלתי קיימת, הינה מצב קשה ומעיק שאינו מאפשר להרים את הראש ולהתחיל דף חדש בחיים. במקרים רבים גם נפתח נגד החייב תיק הוצאה לפועל, הכרוך בחקירה של יכולות, בעיקולים ושעבודים, בצווים וכדומה, ואלו סיטואציות שאיש אינו רוצה להימצא בהן.

קרא עוד...

מה הקשר בין תשלום מזונות לבין הליך פשיטת רגל

 

רבות נשאל על מעמדם של תשלומי מזונות כאשר חייב נכנס להליך פשיטת רגל. בעניין זה צריך להפריד בין חוב בגין מזונות עבר לבין תשלום מזונות שוטפים. יש לציין כי מזונות עבר הם כמעט החוב היחיד  שאין עליהם הפטר והינם בדין קדינה ועל כך במאמר נפרד. לעומת זאת אי תשלום מזונות שוטפים לאחר שחייב קיבל צו לפתיחת הליכים בפשיטת רגל הינם עילה לביטול הליך פשיטת רגל. עניין זה מוסדר בסעיף 179 בחוק "חדלות פרעון ושיקום כלכלי תשע"ח – 2018", חוק חדלות פרעון "חדש" שתקף לכל מי שהגיש בקשה לפשיטת רגל מיום 15.9.2019.

קרא עוד...

האם כספי פיצויים מוקנים לקופת פשיטת הרגל של החייב?

החל משנת 2008 חלה בישראל חובת ביטוח פנסיוני לגבי כלל העובדים וכלל המעסיקים. נשאלת השאלה אם כספי פיצויים מוקנים לקופת פשיטת הרגל והאם בית משפט רשאי להורות על העברת כספים אלו לקופת פשיטת הרגל לטובת הנושים? חשוב לציין שביטוח פנסיוני בין אם קופת גמל או ביטוח מנהלים או קרן פנסיה כולל כספי פיצויים וגם כספי תגמולים. מאמר זה עוסק רק במעמדם של כספי פיצויים. מעמדם של כספי תגמולים יטופל בנפרד. כספי פיצויים מקורם החוק פיצויים פיטורים התשכ"ג 1963 הקובע שעובד שפוטר מעבודתו זכאי לפיצויי פיטורין בעוד שעובד שהתפטר ממקום עבודתו לא זכאי לפיצויים אלא  בנסיבות מיוחדות. החל משנת 2008 הורחבה החובה להפקיד לעובד כספים לצורך פיצויי פיטורים ובהמשך בשנת 2011 בצו הרחבה נקבע כי כספי פיצויים שהופקדו עבור עובד יבואו במקום פיצויי פיטורים וכי המעסיק לא יוכל לדרוש כספים אלו בחזרה אלא בתנאים מוגבלים .

קרא עוד...

ייפוי כוח מתמשך – כדאי וחשוב לדעת

 

בשנת 1962 נחקק חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, המאפשר את מינויו של אפוטרופוס על כל אדם בגיר (בן 18 ומעלה) באחד מתוך שני מקרים: במקרה הראשון – כאשר הוא איננו יכול לדאוג לענייניו, בין אם באופן חד פעמי ובין אם באופן קבוע, בין אם לדאוג לחלק מענייניו ובין אם לכולם, ובמקרה השני – כאשר אותו אדם בגיר נחשב כ"פסול דין", כלומר, בשל ליקוי בשכלו או בשל מחלת נפש , ממנה הוא סובל, הוא איננו מסוגל לדאוג לכלל ענייניו.

קרא עוד

הגשת ייפוי כוח מתמשך – למי פונים וכיצד מגישים?

ייפוי כוח מתמשך מביא אתו, וכפי שיודעים העוסקים בתחום, יתרונות רבים והוא ללא ספק אחד התיקונים המשמעותיים לחוק, שכדאי להכיר. בכל הקשור להגשת ייפוי כוח מתמשך עורכי דין המתמחים בכך הם הכתובת הנכונה לפנות אליה והם אלה, בעלי ההכשרה הנדרשת על מנת לטפל בחתימה על ייפוי כוח מתמשך רשימת עורכי דין המטפלים בנושא היא הדרך הנכונה להתמודד עם ההליך ולאתר בקלות רבה יותר את הגורם המקצועי שיוכל לסייע בעניין.

קרא עוד

ייפוי כוח מתמשך – על יתרונותיו של ההליך

כניסתו של התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, הפך את החוק לנגיש הרבה יותר לכלל הציבור בישראל והביא אתו יתרונות רבים. יתרונות אלה נועדו להטיב משמעותית עם אותו בגיר, הממנה את מיופה כוחו ולהפוך את ההליך עצמו לכזה המייצג אותו במלואו. ישנם כיום עורכי דין בעלי הכשרה מיוחדת, הבקיאים במשמעויותיו של החוק, כמו גם בתיקון שלו, ואלה יכולים לטפל בכל הקשור למינויו של מיופה הכוח ואליהם יש לפנות לצורך הגשת ייפוי כוח מתמשך.

קרא עוד

לבטל את החוב – חוק לטובת החייבים

כבכל תחום, גם בתחום ההוצאה לפועל והחובות צצים ועולים חוקים שונים, העוברים שינויים לאורך השנים. מטרתם היא לאפשר, בסופו של דבר, לחייבים להסדיר את חובותיהם כמה שיותר מהר ולחזור לשגרת חייהם

קרא עוד...

צו עיכוב יציאה לתושב חוץ – באילו נסיבות?

צו עיכוב יציאה מהארץ לתושבי המדינה ניתן במקרים בהם ישנו חשש כי אותם חייבים יברחו מהארץ במקום להסדיר את חובותיהם. צו עיכוב יציאה מהארץ לתושב חוץ, שאיננו מתגורר בארץ שונה מזה המופנה כלפי חייבים תושבי המדינה והוא ניתן לאותו חייב בנסיבות חריגות. על פי סעיף 66א' לפי חוק ההוצאה לפועל, מוטלות על החייב המנסה להשתמט מתשלום חובותיו הגבלות מיוחדות. רשם ההוצאה לפועל, רשאי על החוק,

קרא עוד...

כינוס נכסים במסגרת הליך של פשיטת רגל – חשוב לדעת

על פי פקודת פשיטת רגל, סעיף 6, במידה ובעל חוב נכנס להליך של פשיטת רגל, בין אם כתוצאה מפנייתו הישירה או מפנייתם של הנושים לכך, יינתן צו כינוס, שנועד להגן על נכסיו של החייב. צו כינוס נכסים ופשיטת רגל ניתן על ידי בית המשפט המחוזי, ולאחר שבחן את בקשתו של החייב או של הנושים ומשמעותו, בפועל, כי אותם נכסים מועברים להיות תחת פיקוח כונס הנכסים הרשמי עד שיתברר אם החייב מסוגל להגיע להסדר כספי כלשהו או לפשרה, או שמא עליו להכריז על פשיטת רגל.

קרא עוד...

להגיע להסדר עם הבנק – איך עושים את זה?

אנשים רבים מוצאים את עצמם מתמודדים עם מצבים כלכליים לא פשוטים, לרבות חובות כספיים בבנקים שאליהם הם שייכים. הם מתקשים לעמוד בהחזרה ההלוואה שאותו לקחו או במשכנתא שנטלו וחובותיהם מתחילים לצבור ריבית, לצבור הפרשי הצמדה ולהתנפח ככל שחולפים החודשים. בשלב הראשון זוהי שיחת הטלפון המאיימת מהבנק, הדורשת בהסדרת החוב. בהמשך מגיעים הליכים משפטיים "כבדים" יותר, כמו תביעה בהוצאה לפועל.

קרא עוד...

ביטול צו כינוס – מתי זה קורה?

אחד ההליכים המשפטיים הנלווים להליך של פשיטת רגל הוא צו כינוס נכסים. במסגרת הליך זה עוברים כל נכסים של החייב לרשותו של כונס הנכסים, כדי שניתן יהיה לפרוע את חובותיו בתמורה להם. מטרתו העיקרית של הצו היא למנוע מקרים של הברחת רכוש ולהביא למימושם של הנכסים על ידי כונס הנכסים הרשמי.

קרא עוד...

חוק ביטול חובות – על החלופה לחוק הישן

חובות כספיים בין אם הם של אנשים פרטיים ובין אם של בעלי עסקים מתחומים שונים משפיעים לא מעט על איכות החיים ומלווים לרוב בקשיים רבים נוספים, שבחלקם גם רגשיים. חוב כספי, ובייחוד חוב גדול מאד, יכול להיגרם מסיבות שונות. התנהלות כלכלית לא נכונה, בחירה שגויה של פתרונות מימון והערכה לא מדויקת של המצב הכלכלי הנתון. כך או כך, מדובר באתגר לא פשוט להתגבר עליהם ולעיתים, לצערנו, הדבר כלל לא אפשרי.

קרא עוד...

חוק חדלות פירעון החדש – קווים לדמותו

חוק חדלות פירעון החדש הוא חוק מבורך מאד, כפי שסוברים מומחים רבים המתמחים בהבראת חברות ובפירוקים. חוק זה אמור לקצר הליכים, להגדיל את חלקם של הנושים הרגילים על חשבונן של הרשויות ועל חשבון הבנקים והוא הופך את הליך פשיטת הרגל כחלק מהליך שיקומי ופחות כהליך הנלוות אליו סטיגמות חברתיות וסטיגמות משפטיות שליליות.

קרא עוד...

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי – כדאי להכיר

עד תחילת שנת 2018, החוק היחיד שהסדיר את מצבם הכלכלי של אותם אנשים, שאינם יכולים מכל סיבה שהיא, לפרוע את חובותיהם, היה פקודת פשיטת רגל. אולם, לאור השינויים הרבים במציאות הכלכלית ובשל מדיניות האשראי הצרכני שגדלה משמעותית, הוחלט לקדם חוק חדש – חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

קרא עוד...

ההליכים נגד החייב – כדאי וחשוב לדעת

נגד חייב יכולים להיפתח הליכים משפטיים שונים מטעם הוצאה לפועל חובות גבוהים בהחלט מצדיקים זאת, ובעיקר בשל הרצון לזרז את החזרתם ולהבטיח את קבלת מלוא הסכום שאותו חב החייב לנושים. מדובר בסוגים שונים של הליכים, אליהם נלוות לרוב הגבלות משמעותיות:

קרא עוד...

חדלות פירעון – מה זה אומר?

חדלות פירעון היא מצב שבו חברה (תאגיד כלשהו) או אדם אינם יכולים לפרוע את חובם, בין אם בשל כמות החובות הרבה שלהם ובין אם בשל העובדה שאינם יכולים לפרוע את החוב בתוך פרק זמן קצר, כפי שנדרש מהם. חדלות פירעון של אדם יכולה להביא להליך של פשיטת רגל, לעומת זאת מצב של חדלות פירעון תוביל חברה או תאגיד להליכי פירוק או להליכי הבראה, בהתאם לנסיבות אותו מקרה.

קרא עוד...

חובות בדין קדימה – כדאי לדעת

שוויון בין נושים הוא אחד העקרונות החשובים ואולי גם הבולטים בכל הקשור להליכי פשיטת רגל והוצאה לפועל. מדובר בסוגיה מהותית המנחה את כל העוסקים בדבר, סוגיה שניתן לסטות ממנה באמצעות הליך אחד בלבד – דין קדימה, המאפשר קבלת קדימות של חוב מסוים על פני חוב אחר.

קרא עוד...

ברור על צו עיכוב יציאה מהארץ – במי נעזרים?

את עיכוב היציאה מהארץ מגלים חייבים רבים בפעם הראשונה בבואם לצאת לחופשה קצרה או ארוכה בחו"ל, עוד בשדה התעופה. הדבר גורר בעקבותיו לא מעט עוגמת נפש, הוצאות כספיות מיותרות ופעמים רבות גם שברון לב. ברור על צו עיכוב יציאה מהארץ, וכמה שיותר מוקדם, יכול למנוע זאת ולאפשר לחייב להתמודד עם מצבו בצורה טובה ונכונה יותר.

קרא עוד...

הגשת בקשה לפשיטת רגל – העילות להגשתה על ידי הנושה

הליך של פשיטת רגל מוכרז במקרים בהם אין ביכולתו של אדם לפרוע את חובותיו, כלומר, במקרים המוכרזים כ"חדלות פירעון". מטרתו העיקרית של הליך זה היא לכנס את נכסיו של החייב, על מנת לממש ולחלק את התמורה המתקבלת עבורם בין הנושים, שלהם הוא חייב. כאשר נושה רואה כי האדם שחייב לו כספים עונה על הגדרת ה"חייב" הוא יכול להגיש בקשה לפתיחת הליך פשיטת רגל.

קרא עוד...

על הטפסים שאתם צריכים להגיש בהליך פשיטת רגל

במקרים של בקשה לפשיטת רגל טפסים הם חלק חשוב ומרכזי מהבקשה ויש להקפיד להגישם על מנת לקדם את הבקשה כהלכה ולאפשר לכל הגורמים המעורבים בכך לקבל את הנתונים הנדרשים להם בכל אחד משלבי הבקשה. הנה סקירה על כמה טפסים להגשת בקשה לפשיטת רגל שחשוב לאסוף לפני שמתחילים ולמלא בעזרתו של עורך דין:

קרא עוד...

לנצל לרעה את הליך פשיטת הרגל – ביטול צו כינוס

צו כינוס, כמו גם צו פשיטת רגל, מהווים אמצעי חשוב ומרכזי מאד בקידומו של החייב לקראת קבלת הפטור בתום הליכי פשיטת רגל, המצב האופטימלי, שאליו הוא שואף להגיע. יחד עם זאת, ישנם מצבים, בהתאם לסעיף מספר 55 לפקודת ההוצאה לפועל, שבהם ניתן לבטל את צו הכינוס או את צו פשיטת הרגל, בין אם בשל העובדה כי מלכתחילה לא היה צריך להוציא אותו ובין אם בשל ניצולו לרעה של הליך פשיטת הרגל על ידי החייב.

קרא עוד...

בדיקת קיום צו עיכוב יציאה מהארץ – איך עושים את זה?

חובות כספיים הם עניין לא נעים. בין אם מדובר בחוב של כמה אלפים ובין אם זהו חוב גדול מאד של כמה מאות אלפים, חייבים מוצאים את עצמם מתמודדים עם תחושות לא פשוטות, הנלוות לכך וגם מצב כלכלי מאתגר מאד המשפיע על היום יום. חייבים רבים, לאור החובות העצומים שצברו לאורך השנים, מחפשים פתרון מהיר וקל ובורחים מהארץ כדי שלא להחזיר את החוב. הנתונים בנושא מדאיגים. ישנם, כך מסתבר, אלפי חייבים שברחו לחו"ל בשל חובות כספיים, מתוך כוונה להרוויח כסף ולכסות באופן הזה את החוב או בשל אי הרצון לשאת באחריות.

קרא עוד...

צו עיכוב יציאה מהארץ – מתי ולמה?

צו עיכוב יציאה מהארץ ניתן כאשר מוגשת תביעה כנגד חייב, שחובותיו עומדים על סך של לכל הפחות 50,000 ₪. על פי סעיף 384 לתקנותיו של סדר הדין האזרחי, את הצו יכול לתת אך ורק שופט או רשום בית המשפט, אם שוכנע, על בסיסן של הראיות שהוגשו לו, כי קיים חשש שמא אותו חייב ייצא מן הארץ לצמיתות או לתקופה ממושכת, מה שלא יאפשר להמשיך את הסדרת חובותיו ואת הוצאתו של פסק הדין הקשור בכך. במקרים בהם החייב איננו תושב הארץ, לא יוגש נגדו צו עיכוב, למעט בנסיבות חריגות. 

קרא עוד...

עורכי דין פשיטת רגל בתל אביב

אחת לכמה זמן אנחנו שומעים או קוראים בתקשורת על פשיטת רגל חובות של חברות גדולות וקטנות, מצבים בהם החברות מפסיקות לתפקד ומשאירות אחריהן עובדים עם ספקות ופחדים גדולים לגבי עתידם.

קרא עוד...

משרדי עורכי דין פשיטת רגל

אחד הפרקים החשובים והכואבים בעולמן של חברות רבות ובפרט של בעלי חברות הוא, פרק שעוסק בפשיטות רגל. כידוע פשיטת רגל הוא תהליך שניתן לקיים הן כאדם פרטי והן כחברה. הרעיון שעומד מאחוריו הוא, אם החברה הופכת חדלת פירעון, אז היא יכולה להצהיר שהיא מבקשת להיכנס לתהליך של פשיטת רגל. כמו כן הנושים שלה יכולים לדרוש להכניס אותה להליך שכזה על מנת שלא תוכל לבצע פעילות כלכלית ותהיה מחויבת להגיע להסדר חובות בשביל להחזיר להם את כספם.

קרא עוד...

עורך דין מסחרי ברמת גן

אחד התחומים הבולטים ביותר בעולם המשפט הישראלי ובכלל, הוא התחום המסחרי ובפרט תחום מקרקעין. מדובר על שני תחומים שאינם חופפים אך לא פעם מקבילים. סטודנטים רבים למשפט בוחרים להתמחות בדיני מסחר או בדיני מקרקעין, מהסיבה הפשוטה, כאן טמון הכסף הגדול, אך יתרה מזו, מדובר באחד התחומים החמים והבולטים ביותר בעולם המשפט. 

קרא עוד...

עורכי דין פשיטת רגל במרכז

העלייה הניכרת בכמות פשיטות רגל בקרב אנשים פרטיים וכן בקרב חברות שונות, העלתה את הנושא לא פעם לכותרות בשנים האחרונות. אנחנו יכולים לראות אינספור מאמרים וידיעות אודות פשיטת רגל של חברה וכן אודות שאלות כיצד אמורים לפעול אנשים פרטיים במקרה של פשיטת רגל.

קרא עוד...

עורך דין הוצאה לפועל במרכז

אין ספק שאחת הסיטואציות הקשות ביותר שעומדות בפני כל אדם, עם זה אדם פרטי ועם זה איש עסקים זו סיטואציה של פשיטת רגל, מצב זה הוא בעייתי וקשה לא רק מבחינה כלכלית אלא גם מבחינה רגשית ומבחינות אחרות. על מנת לעבור את התהליך כמה שיותר מהר וכמה שיותר טוב, מוטב להיעזר בעורך דין הוצאה לפועל במרכז או באזורים אחרים.

קרא עוד...

פקודת פשיטת הרגל

בדרך כלל כשאנחנו קוראים בחדשות על תהליכי פשיטת רגל, אנחנו קוראים על הגשת בקשה על פי פקודת פשיטת רגל כלפי חברות מסחריות או אנשים פרטיים, אנחנו שומעים על התהליך עצמו, אך אנחנו כמעט ולא שומעים על ביטול הליך פשיטת רגל.

קרא עוד...

הסכם מייסדים

לפעמים מתחברים להם נושאים משפטיים שונים לכדי מקרה אחד, ואז יש לדון בו באופן משולב, בהתאם לתנאים ולמציאות הרווחת במקרה. דוגמא לכך אפשר לראות,כשחברה מגיעה למצב שנפתח נגדה תיק פש"ר, כלומר תיק פשיטת רגל.

קרא עוד...

פשיטות רגל תיקים

עומדים לסגור עסקה עם גורם מסוים? אל תחתמו לפני שאתם עושים בדיקת עיקול ומבררים האם הוא נמצא בתהליך של פשיטת רגל מבלי שהוא יידע אתכם. לצערנו הרב לא מעט גורמים שנמצאים במצב זה, ממשיכים לעשות עסקים, לעיתים הסוואה באמצעים שונים, אשר מאפשרים להם לחמוק בצורה כזו או אחרת, ולעיתים בלי ליידע את האדם איתו הם עומדים לעשות עסקה, שהם נמצאים במצב של פשיטת רגל ויש עליהם עיקולים.

קרא עוד...

פקודת פשיטת רגל

בשנת 1980 יצאה פקודת פשיטת רגל החדשה, זו פקודה שמסדירה את כל הנושא של פשיטת רגל בישראל, הן בקרב אנשים פרטיים והן בקרב חברות מסחריות. הרעיון של הפקודה היתה להסביר מיהו אדם חייב, מה הוא מעשה של פשיטת רגל, מתי אפשר להגיש בקשה לפשיטת רגל, מתי הנושים יכולים להגיש בקשה שכזו, אלו ראיות נחוצות בשביל הכרזה על פשיטת רגל, מהו צו הפטר, מה הסמכות שניתנת בדין זה, כיצד ממנים כונס נכסים, ועוד מגוון נקודות וסעיפים שחשובים בשביל להסדיר את התחום.

קרא עוד...

הגבלות על פושט רגל

מצב של פשיטת רגל הוא לא מצב נעים, לא למי שמגיש את הבקשה ולא למי שנאלץ להתמודד מהצד השני קרי נושים. אך בכלכלה המודרנית, מצבים של פשיטת רגל מתרחשים לא מעט, וקיימים הסברים טובים מדוע מאפשרים זאת וכיצד זה יכול לעזור גם למגיש הבקשה לפשיטת רגל וגם לנושים שלו, במידה מסוימת.

קרא עוד...

הכרזת פשיטת רגל

מה היא הדרך הטובה ביותר להפטר מהחובות הרובצים עליכם? האם פשיטת רגל זה טוב או רע? מדוע יש צורך להיכנס להליך של פשיטת רגל? איזה משרד עורכי דין לבחור? מה קורה בתום תהליך פשיטת הרגל?

קרא עוד...

בדיקת תיק הוצל"פ

מה היא הדרך הטובה ביותר לטפל בבעיות ההוצאה לפועל? איך ניתן לקצר את ההליכים של ההוצאה לפועל? מה עושים כאשר מגלים כי עומד צו הוצאה לפועל כנגדכם? למה לבחור בשירותי משרד עורכי הדין של איריס אלקוני?

קרא עוד...

הפטר בפשיטת רגל

זה יכול להיות החלום הגדול ביותר של פלוני או אלמוני. זה יכול להיות כל אחד ואחת, המנהלים אורח חיים נורמטיבי לגמרי ואשר ביום בהיר אחד מגלים כי החובות שלהם טפחו לממדים אסטרונומיים. לצערנו חובות הם חלק בלתי נפרד משגרת החיים של רבים וטובים.

קרא עוד...